Přednášky

Stavba a renovace domu hrnčíře

Přednášející: Tereza a Karel Sýkorovi

Dozvíte se o problematice stavby domů na skanzenu a konkrétně o domu hrnčíře. Jak jsme dům renovovali po letech po několika letech co o něj nebylo pečováno a co pro nás bylo důležité, když jsme v domě začali přebývat. Jak se v domě bydlí dnes a k čemu nás zkušenosti vedou do budoucna.

Teplotní experiment v domě hrnčíře

Přednášející: Tereza a Karel Sýkorovi

Malé ohlednutí za teplotním experimentem, který proběhl v domě hrnčíře v únoru 2022. Jaké jsme měli teploty v domě, když venku bylo kolem nuly? Jak fungovala naše první pec, a jak reagovaly hliněné stěny domu? Shrnutí nasbíraných dat a našich pocitů po 4 dnech pobytu v domě.

Přednáška o bosé chůzi

Přednášející: Bosý bod

Zajímá vás, jaký má bosá chůze a barefoot vliv na vaše zdraví? Co naši předkové znali a my se k tomu opět vracíme? Někteří z nás se k této chůzi přirozeně uchylujeme, protože bosá chůze patří k filozofii propojení těla s okolním prostředím a také k respektu k přírodě.

Keltové na grilu

Přednášející: Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.

V obecném povědomí panuje představa, že naše území v posledních staletích starého letopočtu obývali Keltové. V rámci přednášky se vypravíme na procházku vzdálenou i nedávnou minulostí a pokusíme se nalézt odpovědi na otázky, co tento termín označoval ve starověku a co znamená dnes, proč Kelty spojujeme s laténskou kulturou, proč hledáme pozůstatky jejich kultury právě v Irsku, Skotsku či Bretani a zda jsou taková spojení vůbec oprávněná.

Warriors of the Dacian kingdom (EN)

Přednášející: Geto-Dacii din MoldovaPřednáška proběhne v anglickém jazyce!

Kulturní sdružení Geto-Dacii din Moldova k nám přichází až z dalekého Moldavska. Jeho členové nabízí zprostředkovaný pohled na život a příběhy života a příběhy Podunajsko-Karpatské oblasti z epochy, kdy byla domovem Getů, Dáků a Thráků. Lidé těchto kmenů vyznávající nejvyššího z bohů Zalmoxise, byli známí jako nemilosdní válečníci, proslulí nejen pro své dovednosti, nýbrž pro slou hlubokou víru, která svým věrným slibovala nesmrtelnost. „Dosáhnout nesmrtelnosti“… Přechod ze smrtelné k nesmrtelné podstatě sebe sama mohl býti dosažen zasvěcením, které vyznavače přiblížilo helénistickým kultům boha Zalmoxise, jež jsou nám známné například z kultury řecké a helénské.

Přednáška posluchačům představí vše co známe od Geto-Dácké civilizaci – odívání, vojenské vybavení, státní a kmenová struktura, postavení žen a mužů ve společnosti, jejich víru, bohy a rituály, osídlení a typy opevnění, a mimo jiné také rozdíly mezi Kelty a Dáky.

Jak Keltové dobyli geopark

Přednášející: Jan Doucek – Geopark Železné hory

Možná si někteří z vás již položili otázku: Proč si Keltové postavili hradiště v horách, když mohly být dole u vody? Samozřejmě, do hlavy několik set let starým lidem nevidíme, ale jedna z pravděpodobných možností je geologie. Geologické bohatství Železný hor je obrovské a Keltové jej dokázali velmi dobře využít. Těžili, rýžovali a dobývali co se jen dalo. Přijďte se přesvědčit na Lughnasad.

Bratislavské oppidum (SK)

Přednášející: Mgr. Rado Čambal, Ph.D. (Slovenské národné muzeum – Archeologické múzeum v Bratislave)

Juhozápadné Slovensko je osídlené od počiatku laténskej civilizácie. Prvé skupiny sa sem dostávajú v 2. polovici 5. storočia pred n.l. najznámejšími lokalitami sú hradisko na vrchu Slepý v katastroch Horných a Dolných Orešian sídliská v Bielom Kostole a Bratislave-Dúbravke. Poznáme aj pohrebiská v Stupave a Bučanoch.

Podstatne intenzívnejšie je tento región osídlený od strednej doby laténskej, t.j. od 3. storočia pred n.l. Neskôr začiatkom 70tych rokov 1. storočia pred n.l. vzniká už na existujúcej sídliskovej štruktúre tzv. Bratislavské oppidum. To je spájané s keltským kmeňom Bójov. Tí tu okrem rozvinutej remeselníckej výroby (hrnčiarstvo, kovolejárstvo) razia aj vlastné mince – tetradrachmy typu BIATEC, vrátane zlatých nominálov. Najnovšie archeologické výskumy odhalili aj prítomnosť rímskych architektúr, ktoré boli postavené okolo polovice 1. storočia pred n.l. pravdepodobne za konzulátu G.J.Caesara.

Prednáška sa bude snažiť priblížiť život Keltov na strednom Dunaji v okolí Bratislavy v rôznych časových etapách na pozadí nám známych historických udalostí a v širších európskych súvislostiach. Tešíme sa na Vašu účasť a aj zaujímavé otázky k téme!

Keltské mince z výšinného sídliště Oberleiserberg

Přednášející: doc. PhDr. Jiří Militký Ph.D., DSc.

Keltské výšinné sídliště Oberleiserberg reprezentuje nejvýznamnější lokalitu pozdní doby laténské na území Rakouska. Je odtud mj. podchyceno asi 160 nálezových mincí, které přinášejí jedinečné svědectví o lokální mincovní produkci. Mimořádně zajímavé jsou však především importované ražby dokládající intenzivní kontakty s keltskými komunitami usídlenými v Panonii a na území Norika. Z tohoto pohledu je Oberleiserberg zcela jedinečný a přináší velmi zajímavé pohledy na pozdní fázi keltského osídlení střední Evropy.

Co se píše v naší kostře

Přednášející: Mgr. Marcela Horáková

Přednáška hravou formou seznámí posluchače s prací antropologa, s možnostmi, které tento obor nabízí pro studium historických populací (tedy i tzv. Keltů). Dále představí základní metody a zajímavé nálezy zranění či nemocí, které jsme schopni na lidských ostatcích najít a to nejen v době laténské.¨

The origin of medieval instruments (EN)

Přednášející: DziwoludyPřednáška proběhne v anglickém jazyce!

Jak se cítíte, když slyšíte nebo vidíte niněru, šalmaj, niklharpu, rebek, nebo tagelharpu? Přenese vás to přímo do starých časů – stře

Železné spáry orla: ukázka formací a dovedností římských legií

Přednášející: Římské jednotky a Petr Škorpík

Ukázka římských formací a popis legionářů také s jejich vybavením a zbrojí.