Přednášky

Nadšenci do historie, přihlaste se! 🙋 I tento rok jsme pro vás připravili několik přednášek ve spolupráci s Východočeské muzeum v Pardubicích, Vlastivědným muzeem v Olomouci, reenactory skupin usídlených v oppidu, Univerzitou Hradec Králové a dalšími kapacitami ve svém oboru. 🌾

Těšte se na:

Kosti nelžou – Mgr. Marcela Horáková představí, jak antropologie může zkoumat lidské ostatky do nevídané hloubky

Římská Britannia – tato přednáška reflektuje, že se letos festival věnuje pozdějšímu období. PhDr. Jan Jílek, Ph.D. bude mluvit o nejdůležitějších aspektech římsko-barbarských vztahů

Cestou necestou na oppidum – po několika letech se opět můžete vydat s Mgr. Tomášem Mangelem, Ph.D. na komentovanou vycházku na oppidum v Českých Lhoticích. Toto keltské sídliště bylo inspirací pro zrod keltských aktivit v regionu i pro vznik skanzenu Země Keltů.

Jak se žije v keltském domě? Bc. Blanka Zelená z kmene Boii bude vyprávět o 10denním experimentu, při kterém si spolu s dobrovolníky spolku Boii v únoru vyzkoušeli život s dobovým oblečením, jídlem a spaním a také získali data z všelijakých měřičů.

Expedice Caliga(e) – osm mužů se vydalo na pochod v dobové římské výstroji a výzbroji. Prakticky ověřovali vybavení římských legionářů, ale také průchodnost mezi dvěma archeologickými lokalitami. O zkušenosti bude přednášet Mgr. Martin Týfa

Náboženství starých Germánů – doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Csc. nabídne hluboký vhled do náboženských představ a praktik starých Germánů. Přednáška představí komplexní obraz germánského světonázoru a náboženského života.

Veškeré přednášky a jejich obsah najdete zde:

Povídání o královně Boudice

Přednášející: Mgr. Jan Hrdina

Necelých dvacet let po římské invazi do Británie zachvátila mladou provincii zničující vzpoura. V jejím čele stanula hrdá keltská královna Boudicca, která prahla po odplatě za krutosti, které Římané spáchali na ní, jejích dcerách a celém kmeni. Kdo byla královna Boudicca? Co stálo za vzpourou, která přivedla římskou provincii na pokraj existence? Jak to dopadlo a co následovalo? Přijeďte na festival a poznejte celý královnin příběh! Boudica se vám představí, uvidíte napínavou bitvu s Římany, poslechnete si poutavé vyprávění historika Mgr. Jana Hrdiny.

Jak se žije v keltském domě?

Přednášející: Bc. Blanka Zelená, kmen Boii

Stavět pravěké domy už asi umíme, ale dá se v nich žít? Rozhodli jsme se to otestovat letos v únoru a tak jsme se na deset dní ponořili do keltského světa. S dobovým oblečením, jídlem a spaním, obklopení teploměry, vlhkoměry a dalšími čidly jsme zaznamenávali, co se s námi a kolem nás děje. A jelikož jsme tento experiment přežili, tak si můžete poslechnout, co všechno jsme zjistili.

Kosti nelžou!

Přednášející: Mgr. Marcela Horáková, Univerzita Hradec Králové

Antropologie představuje možnost zkoumat lidské ostatky do nevídané hloubky. Letos se zaměříme na stravování a jeho odraz na lidské kostře. Představíme si metody, kterými stravování zkoumáme, ukážeme si nemoci, které se stravováním souvisí a na závěr přednášky budou k dispozici opět ukázky kosterního materiálu.

Expedice Caliga(e) – o třídenním pochodu Římanů

Přednášející: Mgr. Martin Týfa

Expedice Caliga(e) je projekt, který v sobě spojuje vědu v podobně experimentální archeologie a dobrodružství vojenského pochodu. Cílem expedice Caliga je prakticky ověřit dobové vybavení římských legionářů v 1. až 2. století n. l., primárně odolnost jejich vojenské obuvi při náročném pochodu s plnou polní. Caligae jsou římské vojenské sandály, jichž se v letech markomanských válek na našem území jistě unosily tisíce a jejich kovové součásti – železné hřebíčky, jimiž byly podrážky sandálu pobity – nacházíme v rámci archeologických výzkumů poměrně často. Při naší první expedici se vydalo na pochod osm mužů v dobové výstroji a výzbroji a kromě zkoušení římské obuvi jsme také měli za cíl ověřit průchodnost terénem mezi dvěma archeologickými lokalitami, a to římským pochodovým táborem v Brně-Modřicích a římskou vojenskou pevností na Hradisku u Mušova.

Cestou necestou na oppidum

Přednášející: Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

Po několikaleté odmlce se opět vypravíme na oblíbenou stezku z Nasavrk, dnes tak živého oppida, až na Lhotice, původního oppida, v němž těkal život před více než 2000 lety. Touto, cca 2hodinovou stezkou lesem a loukami, Vás provede specialista na mladší dobu železnou Tomáš Mangel. Sraz u vstupního stánku do areálu festivalu.

Debata o pohanství a prezentace knihy Návrat starých bohů

Přednášející: Mgr. Pavel Horák, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR

Návrat starých bohů je první odbornou knihou o moderním pohanství (vyšla v červnu 2024). Z perspektivy antropologie a religionistiky přibližuje různé pohanské směry, svátky a rituály, dějiny evropského myšlení o pohanství a ukazuje, jak vzniká návrat k předkřesťanským tradicím v dnešní post-křesťanské společnosti. Přednáška spojená s debatou představí jak knihu, tak i důvody, proč je pohanství nejrychleji se rozvíjejícím náboženstvím dneška a nabídne perspektivy, jak rozumět náboženské mapě současné Evropy.

Reenactement jako způsob cestování v čase

Přednášející: Miho Cinková, kmen Roo Tribe

Zatím nejlepší možný způsob cestování v čase, který lidstvo vymyslelo, je reenactment. Zvláštní slovo, které doslovně přeložené do češtiny znamená znovupřehrání. Znovu přehrání důležitých historických okamžiků, dějinných epoch, situací všedního dne. Díky reenactmentu můžete zažít velké bitvy dávnověku, ale i malé radostné události v rodinném kruhu, třeba při pečení chleba. Ale co k reenactmentu potřebujeme? Je to koníček pro každého? A souvisí s tím nějak experimentální archeologie a living history, tedy oživená minulost? Srdečně vás zveme na přednášku, kde se dozvíte, co jsou zač ti všichni nastrojení Keltové na skanzenu, v čem spočívá kouzlo našeho “keltování” a jak s tímto koníčkem můžete začít i vy.

Výroba jednoduché domácí drogerie a kosmetiky inspirovaná druidskou magií rostlin

Přednášející: Lenka Konfrštová (Zahrada pod Kletí, viz stánkový prodej)

Bylinné magické praktiky starých druidů už budou dnes pro většinu z nás žijících v moderních světě těžko napodobitelné. Ale jestli se druidi něčím vyznačovali, byl to hlavně otevřený přístup k novým vynálezům, neustále vylepšování a zkoušení neotřelých postupů. A s touto myšlenkou Vám Lenka ze Zahrady pod Kletí připravila blok o výrobě jednoduché domácí kosmetiky a drogerie, která je levná, jednoduchá, účinná a hlavně maximálně respektuje zdroje přírody a nakládání s nimi. A i troška magie bude.

Keltové a Geopark podruhé

Přednášející: Jan Doucek (Geopark Železné hory)

Možná si někteří z vás již položili otázku: Proč si Kelti postavili hradiště v horách, když mohly být dole u vody? Samozřejmě, do hlavy několik set let starým lidem nevidíme, ale jedna z pravděpodobných možností je geologie. Geologické bohatství Železných hor je obrovské a Kelti jej dokázali velmi dobře využít. Těžili, rýžovali a dobývali co se jen dalo. Přijďte se přesvědčit na Lughnasad. A také poprvé odhalíme projekt nové geologicko-keltské části pro návštěvníky.

Římská Britannia

Přednášející: PhDr. Jan Jílek, Ph.D., MUNI

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s nejdůležitějšími aspekty římsko-barbarských vztahů a vzájemnými konfrontacemi. Stranou nebudou stát témata: invaze za císaře Claudia, tažení G. I. Agricoly, Hadrianův val, Antoninův val, a další. Pozornost bude zaměřena nejdůležitější lokality, nálezy a jejich interpretace.

Náboženství starých Germánů

Přednášející: PhDr. Jarmila Bednaříková, Csc., MUNI

Přednáška nabídne hluboký vhled do náboženských představ a praktik starých Germánů, jak je popisovali antičtí autoři a jak je chápeme dnes. Prozkoumáme germánský kosmos, chaos a způsoby udržování světového řádu, seznámíme se s jejich bohatým panteonem bohů a jejich rolemi ve společnosti. Budou diskutovány posvátné hodnoty bojovníků, rolníků a pastevců, význam lidských obětí, koncept bohovlády, víra ve Valhallu a mytologie Ragnaröku. Dále se zaměříme na rituály v barbarských zákonících a na to, jak Germáni vnímali Krista a křesťanství. Přednáška tak nabídne komplexní obraz germánského světonázoru a náboženského života, od udržování řádu a božských představ po přechod ke křesťanství.