Minulé ročníky

Pro ohlednutí za některým z posledních ročníků se podívejte zde do naší minulosti.

Pokud si chcete připomenout o hodně starší ročníky festivalu, tak je stále ještě částečně v provozu původní web festivalu používaný před rokem 2013.

2013 – 7. ročník

Video: https://youtu.be/LfKDKTV9eWI

2014 – 8. ročník

Téma osmého ročníku Lughnasadu Na obchodní stezce bylo jasným spojovacím prvkem všech aktivit, které byly na festivalu k vidění. Důvodů pro „obchodní“ téma bylo více a byly spjaté jak s naším regionem, tak i s celou epochou pravěku. Již v těchto dobách proudily Evropou karavany obchodníků a řemeslníků převážející drahocenné zboží z místa na místo mezi městy a vesnicemi. Dnešního člověka tak možná překvapí, že i v pravěku bez novodobých vymožeností bylo možné obchodovat mezi místy vzdálenými i několik tisíc kilometrů.

Z hlediska obchodu mohlo být „naše“ nejbližší oppidum České Lhotice důležitým opěrným bodem na spojnici oppid Závist a Staré Hradisko. Významným obchodním artiklem našeho regionu byly kamenné mlýnky, tzv. žernovy, vyráběné z horniny nacházející se na Kunětické hoře. K nám se zase ze zahraničí dovážela sůl, sklo nebo např. jantar.

Festivalu samotnému předcházely dvě události. První byla sklizeň obilí, která proběhla v sobotu 26.7. 2014, neboť Lughnasad je především oslavou sklizně. Druhou pak bylo putování karavan obchodníků směřujících se svým zbožím na společnou oslavu do Nasavrk. První karavana reprezentující místní obchod putovala z Kunětické hory. Druhá, představující dálkovou karavanu, vyrazila z České Třebové. Obě karavany doputovaly v pátek odpoledne do Nasavrk, čímž byl festival zahájen a páteční koncert mohl začít.

V sobotu přes den měli návštěvníci možnost se seznámit s významnými obchodními komoditami pravěku, o což se z velké části postaraly naše spřátelené kmeny ze zahraničí. Polský kmen Celtica dovezl na ukázku jantar, kmen Boii pannonia z Rakouska přivezl sůl z Hallstattu a Labarum Bagauda Teuta Laevi z Itálie přivezli víno. Ani ostatní kmeny ale nepřijely s prázdnou.

K vidění byly rekonstrukce dopravních prostředků pravěku – vůz tažený koňmi, bojový vůz i loď tesaná z jednoho kusu dřeva (tzv. monoxyl). Děti se v rámci hry též dostaly do role obchodníka a jedním z úkolů bylo i nakopání drahocenné soli v solné štole.
Jedinečným prvkem programu byla ukázka výuky koní v podání keltské jezdecké družiny Equites Gabreta, kteří se večer postarali i o noční show. 
Večernímu koncertnímu programu dominovali polští Beltaine.

Nedělní program se nesl v duchu prezentace řemesel a života Keltů podobně jako sobotní část programu. Celá akce pak byla zakončena odjezdem karavan a závěrečným rituálem, který oslavu uzavřel i po duchovní stránce a zároveň žehnal obchodníkům bezpečný návrat domů.

Závěrečná zpráva

Odkazy na další fotogalerie

2015 – 9. ročník

Téma festivalu Krása a síla bylo zvoleno s cílem prezentovat umění doby laténské a to, jak se Keltové odívali a zkrášlovali na jedné straně a militárie a válečnictví jako kontrast na straně druhé. Na téma se nechá dívat i v rovině kontrastu mezi tvrdým světem mužů a jemným světem žen.

Pro návštěvníka bylo téma patrné na mnoha místech. Ve Vesničce řemesel byla prezentována výroba a především zdobení oděvů. To zahrnovalo veškeré techniky od spřádání vlny, její barvení až po tkaní látky a šití výsledného oděvu s následným zdobením. Další tématickou částí byla výroba šperků. K vidění byly všechny hlavní techniky, které se používaly pro výrobu šperků ženského nebo mužského světa. Návštěvník tak mohl nahlédnout do dílny skláře, kde se vyráběly ve své době extrémně drahocené skleněné perly. Též mohl spatřit při práci bronzíře, švarteníka nebo kováře. Stránka síly a mužského světa byla reprezentována výrobou zbraní a ukázkou bojové výstroje Keltů i jejich nepřátel Římanů. Součástí římského ležení byly poprvé v historii festivalu i obléhací stroje. Mohutný vrhač kamenů onager, přivezli Římané ze Slovinska. Vrhač šipek pak Češi rekonstruující římskou armádu. Část zmíněných řemesel a bojových technologií byla prezentovaná v přednáškách nebo v interaktivních ukázkách.

Festivalu samotnému předcházela symbolická sklizeň obilí o týden dříve v sobotu 25.7. Tím jsme formálně dostáli tomu, aby oslava Lughnasadu byla skutečně oslavou sklizně a nejednalo se o prázdný pojem. Festival začínal v pátek večerními koncerty, které pak pokračovali ještě v sobotu večer. Na festivalu vystoupili nejznámější české kapely hrající keltskou hudbu: Asonance, Navostro, Kukulín, Vintage Wine, Happy to meet a další. V sobotu po celý den a v neděli do odpoledne probíhal program v zahradě a na pódiu. Kromě výše zmíněných řemesel byly v programu např. divadelní vystoupení, irské tance, bubnování nebo přednášky. Důležitým bodem sobotního programu byla keltská svatba. O keltech se traduje, že v rámci oslavy lughnasadu dělali tzv. svatby na zkoušku. V praxi to znamenalo oddání na rok, kdy je po roce možnost svazek přehodnotit a beztrestně ukončit. Svatba, která proběhla v sobotu, ale byla myšlena zcela vážně a pevně věříme, že nebyla jen na rok.

Fotky z akce:

2016 – 10. ročník

Jubilejní desátý ročník Lughnasadu proběhl ve dnech 29. a 30. července v okolí nasavrckého náměstí a zámku.

Program byl zahájen v pátek, kdy se v půl páté uskutečnila přednáška Včely a Keltové o včelařství a výrobě medoviny za dob Keltů. Následovala přednáška PhDr. Jany Čižmářové o jedinečném nálezu, konvici z Brna-Maloměřic, jehož replika byla po celou dobu na festivalu k vidění. Po přednáškách následoval večerní koncert kapel: Irish dew, Asonance a Jull Dajen.Sobota byla plná lákadel. V zámecké zahradě se usídlily dávné národy, jejichž příslušníci návštěvníky seznamovali s životem v mladší době železné a tehdejšími řemesly. K vidění byla práce kovářů, sklářů, koženářů, bronzířů a dalších. Equites Gabreta poodhalili umění výcviku bojových koní a letos poprvé se nad areálem prolétli také dravci a to při ukázce sokolnictví v podání Jaroslava Pelíška. Historické aktivity v zahradě obohatily dva keltské kmeny – Viviskes (Švýcarsko) a Boier in Bayern (Německo).

Dozvědět se něco o tehdejší době bylo možné nejen prostřednictvím přednášek, ale také díky komentované výpravě na oppidum v Českých Lhoticích s archeologem.  Duchovní obohacení přineslo například ranní cvičení Wyda a mužský nebo ženský kruh. Živo bylo také v Kaštance, kde probíhaly hry a soutěže pro děti. Na pódiu se v průběhu dne představili poprvé tanečníci skupiny Quadrilla s ukázkou irských tanců. Po třídenních ročnících, v letech 2014 a 2015, se festival opět vrátil k dvoudenní variantě, takže skončil v tom nejlepším – večerním koncertem kapel Jauvajs, Dick O’Brass, Bran a Beerberries.

Fotky z akce:

2017 – 11. ročník

Stáhnout závěrečnou zprávu (PDF, 27 MB)Program 11. ročníku

Jedenáctý ročník Lughnasadu se uskutečnil ve dnech 28. a 29. července. Zásadní novinkou pro návštěvníky byla bezesporu změna areálu. Poprvé v historii festivalu byl dějištěm Keltský archeoskanzen Nasavrky. Festivalový areál se rozkládal po celé ploše archeoskanzenu. Před bránou „skanzenového“ oppida se nacházelo pódium, stánkový prodej, občerstvení, čajovna a organizační zázemí. Prostor uvnitř byl vyhrazen pro interaktivní historické ukázky a pro různé herní aktivity pro děti. Využita byla i místa mimo areál archeoskanzenu – např. pro některé workshopy posloužil přilehlý lom a na stanování byla zase využita sousední louka.

Areál se otevřel pro veřejnost v pátek ve tři hodiny a všichni, kteří měli chuť, se mohli účastnit komentovaných prohlídek skanzenu. Páteční den byl ideální pro nasátí atmosféry a zabydlení se. Festival se rozjížděl, pípy se roztáčely a medovina začínala téct. Od 18-ti hodin začal večerní koncert vystoupením kapely Isara. V pořadí druhá hrající kapela – skotští Dallahan – nešťastně na poslední chvíli vystoupení zrušila kvůli zmeškanému rannímu letu z Edinburghu. Organizátorům se však v průběhu dne podařilo zajistit náhradu a Skoty skvěle zastoupili Irové z kapely Sliotar. Druhým neplánovaným přídavkem byla kapela Five Leaf Clover, která jako čtvrtá uzavřela páteční program. Návštěvníci si tedy nakonec mohli užít koncertní vystoupení kapel v pořadí: Isara, Sliotar, Jull Dajen a Five Leaf Clover, což bylo daleko víc než pouhé „bolestné“ za vykompenzování neplánované změny.

První dlouhá noc nikoho neodradila a již v sobotních ranních hodinách začal skanzen opět ožívat. Slunce svítilo, muži si povídali, dívky se smály a bohatý program sliboval nejen pořádnou zábavu, ale také poznání dávných a tajemných kultur. Uvnitř skanzenu se usídlily národy, jejichž zástupci návštěvníky seznamovali s životem v mladší době železné a tehdejšími řemesly. Keltové, Římani, Galové, Skytové i další přijeli z velké dálky ukázat své umění. K vidění byla práce kovářů, sklářů, kořenářů, bronzířů a dalších. Zástupci římského impéria poodhalili, jak probíhal výcvik legií a ukázali gladiátorské souboje. Perličkou mohla být pro každého velkého i malého kluka ukázka katapultu. Došlo dokonce i na menší bitvu mezi římským impériem a skupinou „barbarů“.

Pro návštěvníky festivalu již tradiční bubnování pod vedením manželů Jasanských bylo letos doplněno o workshop výroby „šamanských“ bubnů. Za speciální zmínku stojí přednáška Ivana Čižmáře věnovaná aktuálnímu nálezu bronzového keltského opasku, který byl nalezen nedaleko od Kunštátu na Rakovnicku v květnu roku 2016. Chybět samozřejmě nemohla ani komentovaná výprava na oppidum v Českých Lhoticích s Tomášem Mangelem.

Hlavním tématem historických ukázek bylo stavitelství. Návštěvníci tak mohli být v přímém přenosu svědky výroby proutěných stěn a jejich vymazávání hliněnou omítkou, zasazování vrat do klešťovité brány skanzenu nebo usazování dominantního balvanu do kamenného kruhu. Někteří odvážnější se do pracovních činností dokonce aktivně zapojili.

Na pódiu se v průběhu dne představili tanečníci skupiny Inkeepers s ukázkou irských tanců a kapela Jolly Buskers. Den plný zážitků skončil večerním koncertem kapel RíRa, Lua, Selfish Murphy a Navostro. Programem po celý festival provázela, návštěvníkům dobře známá, moderátorská dvojka: Anna Frantalová a Štefan Švestka.

Fotogalerie z akce:

Video:

2018 – 12. ročník

2019 – 13. ročník

13. ročník (2019) naleznete ZDE autor Jaromír Zajda Zajíček)

2020 – 14. ročník

Fotografie ze 14. ročníku najdete zde: https://www.zonerama.com/fotozajda/Album/6436887

2021 – 15. ročník