Keltské oppidum – kmeny, armáda

Turnaj

Turnaj válečníků rozhodne o tom, kdo je tím nejobratnějším bijcem. Válečníci se spolu ve skutečném střetu cvičnými zbraněmi utkají hned několikrát. Můžete se těšit na souboje meči a štíty, kopími a štíty. Můžete rovnou zapomenout na umělecké kreace šermířských vystoupení, tady uvidíte strohou praxi. Souboje motivované hodnotnou cenou pro vítěze, u kterých válečníci ví, že rozhoduje jedna dobrá rána… Pravidla turnaje totiž nedovolují opravné kolo ani při sporném pořadí zásahů. Zkrátka, kdo dostane zásah, ten je vyřazen. Můžete si díky tomu představit jak rychle se asi rozhodovalo o životě a smrti, když to bylo naostro.

Starověké klání

Boudičiny dcery byly uneseny! Kdo se vydá na jejich záchranu? Nemůže být poslán jen tak někdo, a proto se musí vybrat ti nejstatečnější! Soutěžící budou muset prokázat své schopnosti v disciplínách jako je střelba z luku, hod oštěpem či fyzická zdatnost. Navíc celá zkouška bude provázána s tématem záchrany Boudičiných dcer! Odměnou pro ty nejlepší bude kniha Bohemané od Jana Hrdiny, kniha Návrat starých bohů od Pavla Horáka a medovina ze Včelařství Babákov. 

Keltské oppidum – kmeny, armáda

Boii

Kmen Boii vzestal z členů občanského sdružení Boii, které se zabývá historií a již 20 let popularizují prehistorickou éru v Čechách a především v Nasavrkách, kde se nacházelo „keltské oppidum“ – mocenské a řemeslné centrum dávných Keltů, nositelů laténské kultury.Postupem časů se ke kmeni připojili přátelé, jež fascinovala keltská myšlenka. Začali se věnovat reneactementu a společně objevovali a ztělesňovali život, zvyky a mystiku a také um našich předků.Kmen byl vždy těsně provázán se spolkem Boii, z.s. a především se stavbou rekonstrukce keltského města. Ať fyzicky při samotném stavění, tak i duševně přibližuje historii mladší doby železné širokému publiku, které skanzen navštěvuje.“Jsme parta lidí, kteří se baví historií a vrcholem této zábavy je Mezinárodní festival keltské kultury Lughnasad. Přijeďte za námi do našeho opiida a zkuste na chvíli zapomenout na současný rychlý svět. Ponořte se s námi do dob dávno minulých a objevte v sobě Kelta. Jsme otevřeni nových přátelstvím a rádi vás uvítáme u kmenového ohně a a třeba se stanete jedním z násl Naviděnou Jan Kloutis, náčelník.“Web: www.boii.cz

Terra Celtica (PL)

Sdružení Terra Celtica (PL) vzniklo v roce 2004. Skoro 20 let se zabýváme získáváním a propagací vědomostí o životě Keltů v době železné na území Evropy. U našeho stanku se můžete podívat na nádobí, šperky, nářadí a další více nebo méně obyčejné předměty, rekonstruováné na základě archeologických nálezů. A hlavně můžete zjistit, co je potřeba udělat, aby se z ovčí vlny staly košile nebo šaty. Ukážeme Vám několik způsobů, jak z barevných nití vyrobit krásný a pevný tkaný opasek nebo šňůrku a budeme vyprávět o tom, jaké rostliny pravěcí Keltové používali na barvení nití a látek. Pokud ovšem dostatečně zvládneme češtinu. 

Moccus (PL)

S velkou radostí u nás poprvé přivítáme rodinu, která se již řadu let zabývá rekonstrukcí starověké keramiky. Celý proces je od samého počátku založen na tradičních postupech. Hlínu si sami nakopají, následně vyčistí a keramiku se vyrábí ručně nebo na hrnčířském kruhu, který pak putuje do hliněné pece na dřevo.
Jejich nádherné repliky jsou zhotoveny na základě archeologických pramenů, především keltských a římských (včetně keramiky terra sigilata) a z období przeworské kultury.Mocuss budou stejně jako další výrobci dobových laténských artefaktů, součástí unikátní historické tržnice, přímo v srdci Lughnasadu!

ROO Tribe (CZ)

Kmen Roo vznik v roce 2017 jako rodinný kmen, do kterého se brzy začali přidávat přátelé. Na kmeni oceňovali zejména příjemnou, klidnou, bezpečnou a rodinnou atmosféru. Protože většina členů jsou zkušení larpeři, zcela přirozeně v kmeni prožíváme roleplay. 
Jejich doménou jsou řemesla. Karetkářky patří k těm nejlepším. Velmi dobře se také vyznají ve výrobě keramiky, zpracování kosti, jantaru.Vynikají i na poli pravěké kuchyně, zejména nad výrobou kvašených nápojů, ale i sýrů, pečení v hliněné peci,vyznají se i v jedlých a léčivých bylinách. V oblasti zpracování dřeva je jejich specialita řezbaření a výroba luků.
Barví, předou, tkají, vyšívají, vyrábí z kůže. Jejich textilní dovednosti dokládáme dobrou úrovní našich krojů a i převlíkárnou, což je velmi populární popularizační aktivita, kterou na Lughnasadu také uvidíte. Zajišťují i lukostřelnici, kde se střílí historickými luky ruční výroby a na její provoz dohlíží certifikovaný instruktor lukostřelby.

Daoine Ceilte (CZ)

Společnost nebo snad raději méně oficiálně uskupení lidu doby železné – Daoine Ceilte sdružuje nadšence, kteří se nespokojí pouze s teoretickým poznáváním svého zájmu o Kelty, ale rozhodli se prožít toto období na „vlastní kůži“. Postupem času se Daoine Ceilte vyprofilovali na poměrně univerzální skupinu schopnou jak bojového i scénického šermu s vlastním táborovým vybavením. K současnému dni má skupina 10 členů.  Web: www.dobazelezna.cz

Boii Pannonia (AU)

Boii Pannonia je skupina lidí se zájmem o „keltské období“ doby železné, založená na Imbolc roku 2005. Pocházejí z východního Rakouska, z oblasti v minulosti nazývané Pannonia. Pokoušejí se přiblížit k „living history“ jak je to jen možné. Většinu vybavení si vyrábějí sami, pokouší se o věrohodné rekonstrukce a spolupracují s archeology i s dalšími skupinami. V současnosti mají 23 členů. Web: www.boii-pannonia.at

Římské skupiny:

Na festivalu Lughnasad jako každý rok potkáte i Římské vojsko! 🔥

Když to v Británii vře, je nutné zjednat pořádek. ⚔️ Po zprávách o vyplenění Londinia a Camuloduna a hořké porážce LegioIX, se Gaius Seutonius Paulinus rozhodl tvrdě zatočit se všemi revoltujícími kmeny a ztrestat tu zpupnou ženskou, které říkají Boudica. 👑

🛡 V roli hrdinných Římanů mají tu čest vojáci ze skupin živé historie Legio X GPF (Legio X GPF z.s.), LEG XIII Gemina a Legio XXI Rapax

🔥Přijďte a podívejte se sami, jaké slávy dobudou římské legie daleko za mořem, na ostrově, který je plný nebezpečí.

Legio X Gemina Pia Fidelis

LEGIO X GPF navazuje na činnost Legie X Gemina, založené roku 1995. Svou činností se snažíme široké veřejnosti demonstrovat způsob života římských legionářů ukázkami boje, taktiky výcviku, ale třeba i táborového života a jiných činností z tehdejšího života. Naším hlavním obdobím je doba markomanských válek (cca 169-180 n. l.), tedy legionáři z dob císaře Marca Avrelia, z této doby je doložen pobyt římských legií přímo na našem území – u Mušova. Web: http://www.legioxgpf.cz/web/

Legio X G.P.F. – Coh. VIII Bestia

Skupina nadšenců z České republiky a Slovenska, zabývající se rekonstrukcí života římských legionářů, auxiliarnich jednotek a civilního obyvatelstva od obdobi flaviovskych císařů až po markomanske války na konci 2.stol.n.l. Skupina vznikla v roce 2010 a nyní má 20 členů.
Skupina představuje římské legionáře LEGIO X GPF z konce 2. stol. našeho letopočtu. Byla to doba markomanských válek, probíhajících mezi léty 169-180 n. l., pro kterou máme doložen pobyt římských legií přímo na území České republiky. Součástí skupiny je i kohorta pomocných sborů COH I MONTANORUM QPCR představující vojáky auxilií od 2. poloviny 1. století n.l., po markomanské války. Skupina má členy po celé ČR. Web: http://legionari.eu/

SHŠ Roma Victor Leg XIII Gemina Augusta

Okovaná pěst císaře Vespasiána. V boji neústupná a nelítostná. Obávaný nepřítel všech barbarů.

Legio X Gem. Coh II

Skupina nadšenců z České republiky a Slovenska, zabývající se rekonstrukcí života římských legionářů, auxiliarnich jednotek a civilního obyvatelstva od obdobi flaviovskych císařů až po markomanske války na konci 2.stol.n.l. Skupina vznikla v roce 2010 a nyní má 20 členů.

Leg. XIV GMV

Další kmeny:

Doranův kmen

Vousův kmen

Boiové a Ferguna

Druidova družina

Bacrie

Brothers et Arms

Kalduum

Daione Celta

Cernunnos

Kelkach